قوانين و مقررات

1 - مسئوليت صحت مشخصات مسافر اعم از (نام - نام خانوادگي - کدملي و ...) و همچنين تاريخ و مسير پرواز بر عهده رزرو گيرنده مي باشد و مشخص کردن نوزاد ، کودک و بزرگسال در رزرو الزامي است و در صورت هرگونه ويرايش شامل جريمه مي شود

2 - هر نوع ويرايش توسط رزرو گيرنده انجام مي شود به نوعي که فقط مي بايست استرداد آنلاين انجام دهد و دوباره خريد مجدد صورت گيرد

3 - در صورت هرگونه بيماري واگير دار و يا بارداري و شکستگي نياز به نسخه پزشک مي باشد و در صورت عدم پذيرش بيمار در پرواز خسارت برعهده رزرو گيرنده مي باشد و هيچ هزينه اي استرداد نمي گردد.
سایر اعلانات