💥💥توجه توجه💥💥 
شرکت های محترم همکار:  
به اطلاع میرسانیم از مورخ ۱۷ فروردین 
کمیسیون هتل ها در سایت سپهر به شرح ذیل می باشد :
اقامت تک ۵ درصد 
رزرو تور۱۰ درصد 
محاسبه میگردد. 
در صورت رزرو تور
باتشکر ⭐️🎺سایر اعلانات